Impressum

Gasthaus Goldeck

Aleksandar Aleksic
Zur Seilbahn 2, 9800 Spittal/Drau

T: +43 650 5037439
E: aleksandar.aleksic@gmx.at